28.1.2019

Tehdään Satakunnasta paras paikka elää

Osuuskauppa kehittää asiakasomistajiensa palveluita ja on samalla mahdollistamassa maakuntansa hyvinvointia.

– Osuuskauppa tunnistaa roolinsa oman toimialueensa elinvoimaisuuden kehittäjänä, Satakunnan Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi sanoo.
Uuden strategian päätavoite on varmistaa entistäkin paremmat palvelut, edut ja hyödyt asiakasomistajille.
– Käytännössä tämä tarkoittaa, että huolehdimme nykyisen verkostomme kilpailukyvystä ja rakennamme uusia toimipaikkoja eri toimialoillemme. Myös tulevaisuudessa meille on erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan omistajillemme edullisen ostoskorin, jonka hinta-laatu-suhde on markkinoiden paras.

Uudenlaisiakin palveluja kehitetään. Tuomi mainitsee esimerkkinä catering-palvelut ja ravintolatarjontaan lisää kiinnostavuutta tuovat liikeideat.

Tuore esimerkki osuuskaupan kasvuhakuisuudesta on Satakunnan Autotalon osto, mikä tarkoittaa mm. Mercedes Benz -merkin edustuksen siirtymistä osuuskaupalle.

Mukana muutoksessa

Satakunnan Osuuskauppa tarkastelee ja uudistaa strategiaansa säännöllisin väliajoin. Ajan hermolla on pysyttävä, sillä toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan.
–  Kuluttajien odotukset ja vaatimukset palveluille kasvavat. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden tarjoaminen on suorastaan edellytys sille, että pystymme puhuttelemaan nuorta asiakaskuntaa. Uusia sähköisiä palveluja ja asiointikanavia toki käyttävät sujuvasti jo kaiken ikäiset, Tuomi toteaa.

Vaatimus vastuullisuudesta on toinen esimerkki ja tänä päivänä lähtökohta sille, että kilpailussa voi pärjätä.
–  Kuluttajat ovat valveutuneita. He odottavat yritysten toiminnalta läpinäkyvyyttä ja konkreettisia tekoja. Esimerkki tästä on hävikin pienentäminen, jota toivotaan kaupalta ja jonka eteen kuluttajat itse ovat halukkaita tekemään työtä. Haluamme olla eturintamassa tarjoamassa mahdollisuuksia vastuulliseen kuluttamiseen.

Vahvasti alueellinen

Satakunta voi olla paras paikka elää Suomessa. Tämän vision eteen osuuskauppa tekee osaltaan työtä olemalla mukana sellaisissa hankkeissa, jotka lisäävät maakunnan elinvoimaisuutta.
–  Osaaminen ja toimiva infrastruktuuri ovat avainasioita, kun mietimme, millaisten asioiden varassa Satakunta menestyy tulevaisuudessa. Tästä syystä olemme mukana esimerkiksi Porin Yliopistokeskuksen ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kehittämisessä sekä ajamassa aktiivisesti 8-tien kehittämistä, Tuomi kertoo.

Työpaikkojen lisääminen ja hyvän palveluympäristön rakentaminen satakuntalaisille ihmisille ovat osuuskaupalle elintärkeitä asioita.
–  Alueellisena yrityksenä toimimme Satakunnassa ja vain Satakunnassa. Meillä menee täsmälleen yhtä hyvin tai huonosti kuin kotimaakunnallamme, Tuomi huomauttaa.

Paikallisuus näkyy konkreettisesti kaikissa myymälöissä. Harri Tuomi sanoo olevansa ylpeä siitä, että Satakunnan Osuuskauppa on edelläkävijä koko valtakunnassa, mitä tulee lähellä tuotettujen elintarvikkeiden tarjontaan.

Toimitusjohtaja raottaa tulevaisuuden uusia liiketoiminta-avauksia kertomalla, että osuuskauppa aikoo jo lähitulevaisuudessa panostaa vahvasti Mikkolan alueen viihtyisyyteen ja vetovoimaan kehittämällä sen kaupallista tarjontaa ja muita palveluita. Kehittämisen esteet tältä pitkäaikaiselta tavoitteelta ovat nyt poistumassa.