15.5.2019

Satakunnan Osuuskaupan edustajiston kevätkokouksen päätökset

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto käsitteli 23.4.2018 kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Satakunnan Osuuskaupan edustajisto käsitteli 23.4.2018 kokouksessaan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Edustajiston kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Oili Heino.  

Edustajiston kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että tilikauden ylijäämä 4 491 737,02 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämien tilille. Päätösasiana vahvistettiin tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vuodelta 2018.

Lisäksi myönnettiin vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Edustajiston kevätkokouksen tehtävänä on myös valita nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää. Edustajiston kokous päätti valita nimeämisvaliokuntaan on viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

  • Alue 1 Satu Hatanpää, varalla Marjatta Salonen
  • Alue 2 Ahti Salmi, varalla Oili Heino
  • Alue 3 Katriina Markkula, varalla Markku Kirra Alue
  • Alue 4 Antti-Matti Mattila, varalla Martin Ylikännö
  • Alue 5 Kari Saimala, varalla Helena Suoranta