10.10.2019

Mikkolasta Huomisen keskus

Mikkolan alueen kehittämistä on pohdittu Satakunnan Osuuskaupassa jo vuodesta 2015.
"Hankkeen suunnittelu pohjautuu vahvasti Satakunnan Osuuskaupan arvoihin ja strategiaan. Mikkolan alueen maakunnallisen vetovoiman kehittäminen on tärkeä osa strategiaamme. Mikkolan alueella tarkoitamme koko aluetta, mutta tässä hankkeessa on kyse nykyisen Prisma Mikkolan tontista ja kiinteistöstä", kertoo toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Mikkolan Prisma vuokralaisineen muodostaa Satakunnan vetovoimaisimman kauppapaikan jo nyt, jatkossa tontille on muodostumassa vielä vahvempi kokonaisuus. Uudistumisella vahvistetaan kaikkien alueen toimijoiden asemaa, ja luodaan synergiahyötyjä alueen toimijoille ja asiakkaille. Hanke tukee myös koko Satakunnan elinvoimaisuutta.

Kehittämishankkeen myötä kiinteistöön saadaan lisää liiketilaa, monipuolisia ja muuntuvia tiloja, jotka toimivat erinomaisesti esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa. Tavoitteena onkin ajanvietemahdollisuuksien tarjonnan lisääminen, ja kaikenikäisten asiakkaiden viihtyminen. Monipuolinen ravintola- ja ruokatarjonta eri muodoissaan lisää viihtyisyyttä ja luo omat mahdollisuutensa ajanvietteelle ystävien ja perheen kanssa.

"Visiomme mukaan Mikkolasta on rakentumassa monipuolisten palvelujen keskittymä, jonka veturina toimii Prisma, kuten nykyäänkin. Mikkolan sijainti niin Poriin kuin laajemmalti maakuntaankin nähden on erinomainen. Alueelle on helppo tulla tänä päivänäkin, yhteydet alueelle ovat toimivat eri kulkuvälineillä ja parkkipaikkoja on runsaasti. Jatkossa auton voi pysäköidä myös säältä suojaan", toteaa toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Mikkolan uudistamisessa on huomioitu se, että asiakkaan reitti liikkeiden, ruokapaikkojen, Prisman ja pysäköinnin välillä on lyhyt ja helppokulkuinen. Kaikki liikkeet, palvelut ja tapahtumat ovat lähellä toisiaan ja helposti saavutettavissa. Myös nopea asiointi Mikkolassa tulee olemaan mahdollista. Kehittämishankkeen arkkitehtuurin pääsuunnittelijana toimi Timo Korhonen ARK Takala Oy:stä.

Alueella hyödynnetään jo nyt aurinko- ja tuulienergiaa, niin jatkossakin. Helpotamme alueella asioivien elämää monipuolisella jätteiden vastaanotto- ja keräyspisteellä. Syntyvän jätteen määrän ja ruokahävikin määrän vähentäminen ovat tärkeitä tavoitteitamme. Huomisen keskus noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja toimii tukena arjessa.

"Aloitamme nyt aktiivisen kumppanien haun vision toteuttamiseksi. Hankkeen valmistumisaikataulu on asetettu 3-5 vuoden päähän. Avaamme neuvotteluja eri toimijoiden kanssa ja olemme kiinnostuneita keskustelemaan kaikkien kanssa, jotka haluavat tulla mukaan toteuttamaan Huomisen keskusta," avaa jatkoa toimitusjohtaja Harri Tuomi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Tuomi
Satakunnan Osuuskauppa
puh. 044-725 1551
harri.tuomi@sok.fi

kehityspäällikkö Jussi Viitanen
Satakunnan Osuuskauppa
puh. 044 –725 1888
jussi.viitanen@sok.fi