24.5.2017

Apua satakuntalaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin

Lisää vapaaehtoisia, lastenhoitoapua, leirielämää lapsille ja nuorille sekä ystävätoimintaa Satakuntaan.

Satakuntalaisten lasten ja nuorten asialla

Satakunnan Osuuskauppa tukee monin tavoin alueen lasten ja nuorten hyvinvointia. Menossa olevan juhlavuoden kärjeksi on otettu lapset ja nuoret. Tämä ryhmä otettiin juhlavuoden 100 lasissa-tapahtuman kohderyhmäksi, niin yleisönä kuin lahjoituskohteenakin. Tapahtuman pääsylipputuloista puolet lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen, jonka kohdetta omistajamme pääsivät ehdottamaan. Näiden ehdotusten joukosta valikoituivat lahjoituskohteeksi MLL Satakunnan piiri ja SPR Satakunnan piiri. Molemmille tahoille lahjoitettiin niiden lasten ja nuorten toimintaan käytettäväksi 7 500 euroa.

Kuva: Jussi Vierimaa / SPR

Tukea vapaaehtoistoimintaan ja lastenhoitopalveluihin

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on voittoa tavoittelematon, avoin ja vaikuttava valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja, arjen tuen kehittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

MLL:n Satakunnan piirin toiminta-alue on Satakunta, paikallisyhdistyksiä on kaikkiaan 31, kertoo piirin toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas. Henkilöjäseniä viime vuoden lopussa oli 4144. MLL Satakunnan piirin toiminnan osa-alueet ovat lapsi- ja perhepalvelut, nuorisopalvelut sekä kulttuuriset ja ylisukupolviset palvelut. Lapsiperheille suunnattu toiminta korostaa vahvan ja vastuullisen vanhemmuuden ja yhteisvastuun merkitystä lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa.

MLL Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Jaana Hietakangas vastaanotti lahjoituksen Leena Mettälältä.

MLL Satakunnan piirin toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun ja tuettuun vapaaehtoistyöhön. Lahjoituksena saadusta summasta käytetäänkin varoja vapaaehtoisten kouluttamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen. Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi perhekahvilaohjaajana, kerhon tai ryhmän ohjaajana, tapahtuma-avustajana, ystävänä maahanmuuttajaäidille, nuoren tukihenkilönä tai -perheenä jne. Vapaaehtoiset tekevät alueellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä pyyteettömästi ja omalla ajallaan. Vapaaehtoisten kouluttaminen, vertaistapaamiset, ohjaaminen ja jaksamisen tukeminen ovatkin ensisijaisen tärkeitä piirin tehtäviä.

Lahjoitusvaroja käytetään myös Satakunnan alueen lastenhoitotoiminnan organisointiin ja koordinointiin. Lapsiperheet ympäri Satakuntaa ovat esittäneet toiveensa, että MLL:n Satakunnan piirillä olisi jälleen tarjota lastenhoitopalvelua. Tätä toimintaa on lähdetty kuluvan vuoden alusta elvyttämään järjestämällä kaksi lastenhoitotoiminnan kurssia ja edelleen tavoitteena on laajentaa lastenhoitorinkiä mahdollisimman kattavasti koko Satakunnan alueelle. Lastenhoitajien välityspalvelun lisäksi toimintaan liittyy oleellisesti, kuten vapaaehtoistyöhönkin, hoitajien ohjaus, vertaistapaamiset, jatkokoulutukset sekä jaksamisen tukeminen.

Lapsille ja nuorille leireilyä ja ystävätoimintaa

SPR Satakunnan piiri on osa kansainvälistä Punaisen Ristin auttamisen ketju. Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset toimivat ystävinä ja tukihenkilöinä, ensiapupäivystävät festareilla, tarjoavat henkistä tukea ja materiaalista apua kriisien ja onnettomuuden uhreille. Lisäksi Punainen Risti kouluttaa kansalaisia ensiapu- ja auttamistaitoihin. Satakunnan piirin alueella aktiivisia Punaisen Ristin vapaaehtoisia auttajia on noin 2000, valottaa piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén.

Punaisella Ristillä on myös toimintaa lapsille ja nuorille. Punaisen Ristin paikallisosastot järjestävät lapsille Reddie-Kids-kerhoja, joissa 7-12-vuotiaille lapsille opetetaan ensiapua sekä ryhmä- ja kansalaistaitoja. Lapset ja nuoret voivat osallistua myös Punaisen Ristin leireille, joissa opetellaan ensiapu-, turvallisuus- ja pelastustaitoja.

SPR Satakunnan piiri järjestää vuosittain lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri Bigpepan Koivuniemen leirikeskuksessa, jonne kokoontuu parhaimmillaan 100 lasta ja nuorta leiriläiseksi. Punaisen Ristin konkarit, vanhat leiriläiset, toimivat leirin ohjaajina.

Punainen Risti on myös viime vuosina kehittänyt nuori nuorelle ystävätoimintaa (NuNu-ystävätoiminta). Järjestömme on huolissaan siitä, että liian monet nuoret kokevat itsensä yksinäiseksi.

YleXin juontaja Köpi kyseli SPR Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilénin tunnelmia. Lahjoituksen luovutti toimitusjohtaja Harri Tuomi.

SPR Satakunnan piiri on päättänyt käyttää Satakunnan Osuuskaupan lahjoituksen siten, että summa jaetaan puoliksi lasten ja nuorten pelastuspalveluleiri Bigpepan sekä Nuori nuorelle -ystävätoiminnan kanssa. SPR haluaa tukea lasten ja nuorten osallisuutta. Leirillä yhdistyy ensiapu, valmiustoiminta sekä reipas leirielämä, leirillä saa myös paljon uusia kavereita. SPR haluaa mahdollistaa mahdollisimman monen lapsen ja nuoren osallistumisen leirille siten, että paikallisosastot voivat lähettää lapsia ja nuoria leirille.

Toinen puoli rahasta menee nuorten ystävätoiminnan kehittämiseen. SAMK:n opiskelijat ovat olleet suunnittelemassa toimintaa. Nuorille on järjestetty oma ystävätoiminnan kurssi ja osa onkin ilmoittanut haluavansa toimia nuorten ystävänä. SPR Porin osaston ystävävälityksessä onkin odottamassa joukko nuoria, jotka toivovat ystävää. Lisäksi opiskelijat suunnittelevat ryhmämuotoista toimintaa ja tähän tarvitaan varoja.

Molempien lahjoitusten käyttökohteet sopivat mainiosti Satakunnan Osuuskaupan arvoihin. Yhteisöllisyyden edistäminen ja lapsiperheiden arjen helpottaminen ovat olennainen osa arvomaailmaamme, summaa Satakunnan Osuuskaupan viestintäpäällikkö Leena Mettälä.

MLL:n ja SPR:n Satakunnan piirien toimintaan voit tutustua tarkemmin netissä

https://satakunnanpiiri.mll.fi/

https://rednet.punainenristi.fi/satakunnanpiiri