Tunnisteet ja profilointi

Kun data voidaan yhdistää yksilöön, siitä tulee määritelmällisesti henkilötietoa. Isoja datamassoja käsitellään erilaisissa tietokannoissa ja järjestelmissä, liitettynä erilaisiin tunnisteisiin. Henkilötiedossa on siten erilaisia tunnistustasoja, jotka riippuvat siitä, minkälaisten tunnisteiden yhteydessä dataa käsitellään.

Verkossa käyttäjät ovat lähtökohtaisesti tunnistamattomia. Käyttäjä saa erilaisia tunnistustasoja riippuen siitä, mitä hän verkossa tekee. Erilaiset tunnistustasot on kuvattu alla.

Havainnoitu käyttäjä:

 • Havainnoitu käyttäjä on palvelun, sivuston tai sovelluksen käyttäjä, joka yksilöidään tunnistamattomista käyttäjistä satunnaisesti luodun tunnisteen perusteella.
 • Havainnoidusta käyttäjästä ei tiedetä kuka hän on, koska hän ei ole kirjautunut sisään S-ryhmän palveluihin.
 • Havainnoidusta käyttäjästä tiedetään käytettävä päätelaite ja pystytään IP-osoitteen perusteella arvioimaan, missä kaupungissa käyttäjä selaushetkellä on.
 • Jos Havainnoitu käyttäjä käyttää samaa päätelaitetta, hänet pystytään tunnistamaan samaksi yli S-ryhmän verkkosivustojen. Jos käyttäjä vaihtaa selainta tai laitetta, näkyy hän datassa uutena käyttäjänä.
 • Tunnisteita on erilaisia, riippuen siitä, käytetäänkö sivustoa tai palvelua verkon kautta vai sovelluksen kautta mobiililaitteella. Tunnisteet voivat olla esimerkiksi:
  • S-ryhmän selaimeen asettamat evästeet ja evästeen kaltaiset teknologiat, joita käytetään laskemaan kävijämääriä ja analysoimaan sivustojen käyttöä. Näitä evästeitä käytetään käyttäjän tunnistamiseksi S-ryhmän palveluissa ja mainonnan tarpeisiin yhteistyökumppanien verkostoissa.
  • Mobiililaitteen sovelluksen yksilöivä tunniste, jota käytetään mobiilisovelluksen käytön analysointiin. Eri sovellusalustoilla on käytössään eri tunniste. 

Tunnistettu käyttäjä:

 • Käyttäjä on tunnistustasoltaan Tunnistettu käyttäjä, kun hän on jossain S-ryhmän palvelussa kirjautunut käyttämään palvelua, sivustoa tai sovellusta digitaalisen tilinsä kautta tai siirtynyt S-ryhmän palveluun hänelle asiakassuhteen perusteella lähetetyn sähköpostiviestin henkilökohtaisen linkin kautta.
 • Tunnisteena toimii satunnaisesti luotu numero- ja kirjainsarja, jolla käyttäjän verkkokäyttäytyminen voidaan yhdistää muihin asiakastietoihin.
 • Tunnistetusta käyttäjästä kerättyjä käyttäytymistietoja käytetään mm. S-ryhmän verkkosivustojen ja asiakasviestinnän personointiin.
 • Yhdessä muiden asiakastietojen kanssa käyttäytymistietoja voidaan käyttää tarjoamaan käyttäjälle parempaa ja kohdennetumpaa asiakasviestintää sekä mainontaa verkossa. Käyttäytymistietoa voidaan hyödyntää myös asiakaspalvelussa, jotta asiakkaalle voidaan tarjota parempaa palvelua.
 • Tunnistettuun käyttäjään voidaan liittää käyttäytymistietoja niin kauan, kunnes käyttäjä tyhjentää selaimen tiedot ml. evästeet.

Asiakas:

 • Kun käyttäjä on S-ryhmän asiakasomistaja tai asiakasomistajatalouteen kuuluva ja hän kirjautuu johonkin S-ryhmän palveluun tai tekee verkkokaupassa kirjautuneena hyväksytyn tilauksen, hän on tunnistustasoltaan Asiakas.
 • Katso Omat tiedot -palvelun käyttöehdot.