Tietoturva

Asiakasomistajien tietojen turvallinen ja lainmukainen käsittely on S-ryhmälle kunnia-asia. Henkilötietojen käsittelyä ja hyödyntämistä S-ryhmässä ohjaavat Suomen laki, asetukset ja viranomaisohjeet. S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteristä on laadittu Henkilötietolain mukainen henkilörekisteriseloste, joka on luettavissa S kanavalla osoitteessa www.s-kanava.ri/rekisteriseloste. Asiakastietoja koskevia ohjeistuksia ja suosituksia seurataan S-ryhmässä aktiivisesti.

Lainmukaisesta toiminnasta huolehditaan ohjeistamalla aktiivisesti henkilökuntaa asiakastietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Asiakastietojen tietoturva on varmistettu usealla eri tavalla, sekä järjestelmäteknisin keinoin että ohjeistamalla ja kouluttamalla asiakastietoja käsittelevä henkilökunta.

Ainoastaan määrätyillä S-ryhmän ja S ryhmän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käsitellä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietoja ja ylläpitää niitä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jonka vuoksi mahdollisiin väärinkäytöksiin voidaan puuttua. Asiakasomistajatietoja käsittelevät henkilöt ovat allekirjoittaneet kirjallisen salassapitositoumuksen.

Asiakastietoja säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Asiakastietojärjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa tietoja S-ryhmän ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta järjestelmään.

Asiakastietoja käsittelevä henkilökunta koulutetaan tietoturvaa ja asiakastietojen salassapitoa koskeviin käytäntöihin ja tietoturvaan liittyvät ohjeet ovat osa normaalia toiminnan ohjeistusta.

Asiakas voi itse tilata Omalta S-kanavalta omat rekisteritietonsa vain tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksilla.