Polttonesteostoista Tankkausbonusta 1.3. alkaen
Jopa 5 senttiä litralta

ABC-toimipaikkojen mittarikentältä myytävistä polttonesteistä maksetaan 1.3.2017 alkaen Tankkausbonusta. Se tarkoittaa, että asiakasomistaja saa jatkossa Tankkausbonusta yhtä monta senttiä jokaisesta tankatusta litrasta kuin mikä hänen asiakasomistajataloutensa bonusprosentti on tankkauskuukautena.

Siirtyminen Tankkausbonukseen on mahdollistanut tolppahintojen laskemisen suhteessa maailmanmarkkinahintoihin. Muutos on näkynyt ABC-toimipaikkojen tolppahinnoissa jo 23.1.2017 alkaen. On tärkeää huomata, että asiakasomistajatalouden kalenterikuukauden bonusprosentti kertyy uudessa mallissa niin kuin ennenkin. Kaikki S-ryhmästä tehtävät ostokset, myös polttonesteostojen eurot, nostavat edelleen kuukauden bonusprosenttia. Prosenttiperusteista Bonusta maksetaan jatkossa kokonaisostojen perusteella kaikista muista S-ryhmästä tehtävistä ostoksista.

Bonusostojen kertyminen

Katso video Tankkausbonuksesta

Faktoja Tankkausbonuksesta

  • Tankkausbonus koskee vain ABC-ketjun mittarikentältä tankattavia polttonesteitä. Kaikista muista S-ryhmästä ja ABC-ketjusta ostettavista tuotteista maksetaan Bonus prosenttiperusteisesti, kuten tähänkin asti.
  • Tankkausbonuksen piirissä olevat tuotteet ovat kaksi myynnissä olevaa bensiinilaatua, diesel, SmartDiesel, Eko E85 -polttoneste sekä mittarikentältä tankattava polttoöljy. Tilaustuotteena olevasta lämmitysöljystä ei makseta Tankkausbonusta.
  • Tankkausbonuksesta tiedottaminen aloitettiin 23.1.2017 lehdistötiedotteella, S-ryhmän omissa kanavissa ja somessa. Se jatkuu vaiheittain myös käyttöönoton myötä.
  • Tankkausbonus otetaan käyttöön 1.3.2017 ja se menee ensimmäisen kerran maksuun 10.4. Tankkausbonus maksetaan aina ostoja seuraavan kuukauden 10. päivänä, aivan kuten Bonuskin.

Lisätietoa aiheesta

Tankkausbonus CSS