Uppdatera kontaktuppgifterna - Regler för lottningen

Uppdatera kontaktuppgifterna senast 30.6; samtidigt deltar du i en lottning av ett presentkort på 500 € till S-gruppen!

 1. Lottningsarrangör 
  SOK MEDIA, Flemingsgatan 34, 00088 S-GRUPPEN.
   
 2. Lottningens start- och slutdatum
  Man kan delta i lottningen 26.5–30.6.2014.
   
 3. Deltagande i lottningen:
  I lottningen deltar alla ägarkunder som under kampanjperioden har besökt kunduppgiftssidan i Oma S-kanava, där ändrat eller kontrollerat sina uppgifter och tryckt på knappen Uppdatera. I lottningen deltar också de personer vars kontaktuppgifter under kampanjperioden har uppdaterats på ett kundtjänstställe.

  Alla i Finland fast bosatta personer kan delta i lottningen. Deltagandet förutsätter att deltagaren godtar dessa regler för lottningen. En person får delta endast en gång i lottningen.
   
 4. Genomförande av dragningen och offentliggörande av vinnare
  Dragningen genomförs vecka 27 i SOK MEDIAs lokaler i Helsingfors. Meddelanden om deltagande som lämnats utanför den anvisade tävlingstiden eller i övrigt mot reglerna beaktas inte.

  Vinnarens namn publiceras efter dragningen på S-Förmånskortets Facebooksida och på webbplatsen www.s-kanava.fi. Vinnaren meddelas personligen om vinsten per telefon eller e-post. Vinnaren skall anmäla sig för att lösa ut sin vinst senast inom 7 dagar från det vinnarens namn offentliggjorts på S-kanava och i Facebook oberoende av om lottningens arrangör har kunnat nå vinnaren på det telefonnummer eller den e-postadress som vinnaren har angett. En vinst som inte lösts ut inom den utsatta tiden lottas på nytt enligt villkor som bestämts av lottningens arrangör.
   
 5. Pris
  Priset i lottningen är presentkort till S-gruppen till ett värde av 500 euro.
   
 6. Lottningsarrangörens ansvar
  SOK MEDIA begränsar sitt ansvar till värdet av priserna som är föremål för lottningen.
   
 7. Ändring av stadgarna
  Lottningsarrangören har rätt att när som helst ändra dessa regler.
   
 8. Lottningens offentlighet
  Genom att delta i lottningen beviljar en person lottningsarrangören rätten att utan särskilt tillstånd eller ersättning offentliggöra personens namn och ett inslag om personen i S-gruppens egna medier i det fall att personen drar vinsten i lottningen.
   
 9. Principerna för databehandling
  Principerna för databehandling nämns i S-gruppens registerbeskrivning på webbplatsen https://www.s-kanava.fi/web/s/sv/s-kanavan-rekisteriseloste