Anmälan om spärr mot undersökningsenkäter

S-gruppen kan använda uppgifter som kunden har gett för undersökningar, om kunden inte uttryckligen har förbjudit det. Undersökningsenkäternas syfte är att samla in åsikter om hur S-gruppens tjänster kunde utvecklas. Om du inte i fortsättningen vill få enkäter att besvara till din e-postadress, du kan spärra dem här genom att fylla i dina kunduppgifter på nedanstående blanketten. 

Anmälan om spärr mot undersökningsenkäter
Fyll i dina kunduppgifter på nedanstående blanketten. Spärren förhindrar alla undersökningsenkäter. 
 

Till blanketten.