Ladda ned bonusverksamhetsställena till navigatorn

Spara S-gruppens och bonussamarbetspartnernas verksamhetsställen på din navigator

Det går bra att koncentrera inköpen till S-gruppens och bonusbeviljande samarbetspartners tjänster också under resan, kolla bara på din navigator var S-gruppens eller en bonussamarbetspartners närmaste hotell, butik eller annat verksamhetsställe är beläget. Då du har installerat verksamhetsställedata på din navigator, ser du alla bonusverksamhetsställen utmed din resrutt. Du kan också söka bonusverksamhetsställen och ställa in larm vid verksamhetsställena (tjänsten fungerar på vissa navigatorer).

Laktta tillverkarens anvisningar då du installerar data.

Vi stöder de nedanstående apparaterna. Mer information i bruksanvisningen för din apparat eller av apparatens tillverkare.