Kundregistret och dataskyddet

S-gruppens ägarkunds- och kundregister innehåller grunduppgifterna om S-Förmånskortets användare, såsom namn och adressuppgifter. I registret sparas också uppgifterna om inköp,  som är grunden för utbetalning av Bonus, betalningssättsförmånen och en eventuell återbäring av överskott. Uppgifterna om inköp utnyttjas också per kundgrupp för utveckling av affärsverksamheten.

Säkerhetspraxis och sekretessreglerna för hanteringen och förvaringen av kunduppgifter är noggrant definierade så, att datasäkerheten är tryggad i alla lägen. Tillstånd till hantering och underhåll av uppgifterna har bara särskilt utsedda personer i S-gruppen och i företag som arbetar på uppdrag av S-gruppen och för dess räkning. Du kan själv kolla största delen av dina egna uppgifter i registret t.ex. i Oma S-kanava.

Du kan också  rekvirera ett registerutdrag på ett webbformulär (på finska) eller fylla i en tryckt begäran om insyn och skicka den till adressen som nämns på blanketten; du får då registerutdraget med dina uppgifter per post. Anhållan om registerutdrag kan också vara fritt formulerad till registerhållaren. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Läs mer >>