Beställ bord till restaurang

Du kan beställa bord till följande restauranger i S-gruppen på webben (på finska):

Tjänsten Kattaakaupungin.fi

Pröva också bordsreserveringstjänsten för restaurangerna i Helsingforsregionen, www.kattaakaupungin.fi.