S-Bankens webbank

S-Bankens mångsidiga och användarvänliga webbank står till din tjänst dygnet runt. Där kan du sköta vanliga bankärenden, t.ex. betala räkningar och anhålla om kredit, följa upp inkomster och utgifter med ett praktiskt verktyg och abonnera på saldomeddelanden.

Det kostar inte ägarkunden eller personerna i samma hushåll något att utnyttja webbanken. Du får webbankskoder på S-Bankens kundtjänstställen (Prisma, de största Sokosvaruhusen och en del av S-marketenheterna).

Bekanta dig med webbanken