Regler för dragningarna i kampanjen Putous

1. Dragningsarrangör

SOK Media, Flemingsgatan 34, 00088 S-GRUPPEN.

2. Kampanjperiod

Man kan delta i kampanjen Putous 28.9 kl. 9.00 – 13.12.2015 kl. 21.59.

3. Dragningar och deltagande i dragningarna

Kampanjens innehåll: Kunden ger tillstånd till e-postmarknadsföring, och deltar därigenom i dragningar anknutna till kampanjen Putous: biljettdragningen och slutdragningen i kampanjen. I kampanjen ingår totalt nio dragningar: åtta biljettdragningar och en slutdragning. Alla som har deltagit i kampanjen får också en ABC Bufféförmån; anvisningar om hur förmånen kan lösas ut skickas på datum för dragningen per e-post till alla som har deltagit i dragningen.

Delta i biljettdragningar

I biljettdragningarna i kampanjen Putous deltar alla innehavare av S-Förmånskort, som 28.9 kl. 9.00 – 6.12.2015 kl. 21.59 meddelar sin e-postadress och medgivande till e-postmarknadsföring till sina kunduppgifter.

Delta i slutdragningen för kampanjen

I slutdragningen för kampanjen deltar alla som deltagit i biljettdragningarna samt de som under tiden 6.12 kl. 22.00 – 13.12 kl. 21.59 har lämnat e-postadressen och samtycke till e-postmarknadsföring till sina kunduppgifter.

I biljettdragningarna och slutdragningen för kampanjen Putous deltar alla de innehavare av S-Förmånskort som under den ovan angivna kampanjtiden meddelar sin e-postadress och medgivande till e-postmarknadsföring till sina kunduppgifter. Deltagande i dragningarna förutsätter att man ska vara 18 år fyllda och att det i kundens kunduppgifter på dagen för dragningen finns en giltig e-postadress och ett därtill anknutet medgivande till e-postmarknadsföring. Man kan delta i dragningarna genom att ge medgivande till e-postmarknadsföring enligt följande:

  1. På en blankett på kampanjens webbplats s-kanava.fi/putous, utan inloggning.
  2. Inloggad i tjänsten Oma S-kanava under fliken Egna uppgifter, adressen är: s-kanava.fi/login
  3. Genom att besöka kundtjänststället på ett verksamhetsställe eller genom att ringa S-Kundtjänst.

Genom att delta i en dragning godkänner du reglerna för dragningen. En person får delta endast en gång i en dragning, oberoende av antalet inlämnade blanketter.

Personer som har varit delaktiga i arrangemangen kring denna dragning kan inte delta i dragningen.

4. Genomförande av dragningen och offentliggörande av vinnare

Dragningarna som anknyter till kampanjen genomförs enligt följande: Vinnarna meddelas om vinsten på datum för dragningen till av vinnaren angiven e-postadress med undantag för den första dragningen, vars resultat meddelas senast 19.10. Också de som inte fått någon vinst i dragningen får meddelande om resultatet av dragningen till sin e-postadress. Med e-postmeddelandet får kunden också en anvisning om hur man utnyttjar ABC-förmånen via S-mobil.

Dragning

Datum för dragningen

Dragningens giltighetstid

Biljettdragning 1

Biljetter till sändningen 24.10

12.10.2015

28.9 kl. 9.00-11.10 kl. 21.59

Biljettdragning 2

Biljetter till sändningen 31.10

26.10.2015

11.10 kl. 22.00–25.10 kl. 21.59

Biljettdragning 3

Biljetter till sändningen 7.11

2.11.2015

25.10 kl. 22.00–1.11. kl. 21.59

Biljettdragning 4

Biljetter till sändningen 14.11

9.11.2015

1.11 kl. 22.00–8.11 kl. 21.59

Biljettdragning 5

Biljetter till sändningen 21.11

16.11.2015

8.11 kl. 22.00–15.11 kl. 21.59

Biljettdragning 6

Biljetter till sändningen 28.11

23.11.2015

15.11 kl. 22.00–22.11. kl. 21.59

Biljettdragning 7

Biljetter till sändningen 5.12

30.11.2015

22.11 kl. 22.00–29.11 kl. 21.59

Biljettdragning 8

Biljetter till sändningen 12.12

7.12.2015

29.11 kl. 22.00–6.12 kl. 21.59

Slutdragningen i kampanjen

15.12.2015

 28.9 kl. 9.00-13.12 kl. 21.59

Lottningen genomförs i SOK Medias lokaler i Helsingfors. Meddelanden om deltagande som lämnats utanför den anvisade tävlingstiden eller i övrigt i strid med anvisningarna som getts beaktas inte. SOK Media ansvarar inte för eventuella fel i telekommunikationen eller motsvarande problem som medför att ett meddelande om deltagande inte deltar i en dragning.

Vinnare i biljettdragningar meddelas om vinsten på dragningens datum till e-postadressen som kunden angett i sina kunduppgifter. Vinnaren ska lösa ut sin vinst inom tidsfristen som meddelas i e-postmeddelandet. Om vinsten inte löses, har tävlingsarrangören rätt att dela ut vinsten på nytt. En vinst som inte lösts ut inom den utsatta tiden lottas på nytt enligt villkor som bestämts av dragningens arrangör. Namnet på vinnarna i biljettdragningar kan publiceras i S-gruppens medier och i sociala medier.

Vinnare i biljettdragningen meddelas personligen per telefon eller e-post och namnet publiceras i S-gruppens egna medier och i sociala medier. Vinnaren ska lösa ut sin vinst inom två veckor från datum då hen fick meddelande om vinsten. Om vinsten inte löses, har tävlingsarrangören rätt att dela ut vinsten på nytt.

5. Vinsterna i dragningarna och förmånen till deltagare i kampanjen

Vinsterna i biljettdragningarna

I var och en av de åtta biljettdragningarna lottas 75 biljettpaket till en av sändningarna av showen Putous hösten 2015. Biljettpaketet berättigar till inträde och läktarplats för två personer till utsändningen som är föremål för dragningen.  Putous direktsänds från MTV3:s studio i Böle lördagar kl. 19.30–21. Totalt vinner 1200 personer läktarplats till sändningarna av Putous hösten 2015.

En vinst i biljettdragningen innehåller plats för två på Putousläktaren. I vinsten ingår inte ersättning för eventuella rese-eller andra kostnader som åsamkas vinnaren eller hens sällskap.

Vinst i slutdragningen för kampanjen

I slutdragningen för kampanjen lottas en vinnare, vars vinst är presentkort till S-gruppen till ett värde av 1 000 euro.

ABC-förmån till alla som deltar i kampanjen

Alla ägare som under kampanjperioden har lämnat sin e-postadress och samtycke till e-postmarknadsföring till denna, får en ABC Bufféförmån (ABC Buffé vardagar 6,90 norm. 9,40). Kunden får anvisning om hur förmånen utnyttjas till samma e-postadress till vilken hen får meddelande om resultatet av dragningar. Förmånen löses i S-mobil och förmånen gäller i S-mobil från och med tidpunkten då kunden får meddelande om förmånen t.o.m. 31.12.2015. Förmånen, som berättigar till två förmånsprissatta ABC Bufféer, kan användas endast en gång.

6. Lottningsarrangörens ansvar

SOK Media begränsar sitt ansvar till värdet av priserna som är föremål för dragningarna. Lottningsarrangören betalar lotteriskatterna som påförs dragningarna.

7. Ändra reglerna

SOK Media förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande företa ändringar av dragningen, reglerna och tidpunkten för dragningen och andra omständigheter som påverkar dragningen. Meddelanden om ändringar offentliggörs på tävlingens webbplats www.s-kanava.fi/putous.

8. Dragningens offentlighet

Genom att delta i dragningar ger deltagarna, i det fall att de får en vinst, arrangören tillstånd att 1) utan särskilt medgivande och ersättning publicera deras namn samt 2) spela in video med eller ta fotografier av dem i anknytning till sändningen av Putous. Vinnarnas namn och bildmaterialet kan delas i S-gruppens medier och i sociala medier.

9. Principerna för databehandling

Uppgifterna som meddelas i anknytning till deltagandet i dragningen lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Registerbeskrivning: www.s-kanava.fi/registerbeskrivning.