Egna uppgifter

På Oma S-kanava kan du se vilka kontaktuppgifter du har gett till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Du kan kolla kontaktinformationen och vid behov uppdatera e-postadress och telefonnummer (ändringarna i postadressen uppdateras automatiskt av Befolkningsregistercentralen). Om du inte ännu har betalt hela insatsen, kan du bekvämt sköta saken som webbetalning via Oma S-kanava.

Du kan också anmäla nya medlemmar i ägarkundshushållet och beställa dem S-Förmånskort att samla Bonus och utnyttja prisförmåner med.

Du kan också abonnera på nyhetsbrev, dvs. information om aktuella förmåner, direkt till din e-postadress.  Om du så vill, kan du också välja att få den månatliga ägarkundsposten enbart i elektroniskt format.

 

Logga in på tjänsten