Så här samlar du Bonus

Bonus är en köpåterbäring med vilken vi belönar ägarkunder som utnyttjar våra tjänster.  Pengar tillbaka på dina inköp, alltså. Man samlar Bonus gemensamt med familjens alla S-Förmånskort för inköp inom S-gruppen och hos partner till gruppen som beviljar Bonus.

I hela landet

Bonus är en landsomfattande förmån som i likhet med de flesta andra ägarkundsförmånerna gäller i hela landet: du får förmåner inom alla handelslags verksamhetsområden oberoende av i vilket handelslag du är medlem. Du får Bonus också utomlands, på våra verksamhetsställen i Baltikum och S:t Petersburg. Se var du kan få förmåner med S-Förmånskortet >>

Du får Bonus med S-Förmånskortet, då du

  • visar upp kortet vid kassan
  • identifierar dig som ägarkund på webbutiken
  • anmäler ditt medlems- eller kundnummer till en samarbetspartner, t.ex. Elisa, vanda Energi

Du får Tankningsbonus med S-Förmånskort fr.o.m. 1.3.2017, när du

  • sätter in kortet i betalautomaten på ABC före betaltranaktionen.

Man får Tankningsbonus på bränslen tankade på mätarfält. Läs mer >>

Så här beräknas den

Hushållets alla inköp adderas ihop och slutsumman avgör hur stor Bonus blir. Bonusprocenten stiger stegvis, så också små inköp har betydelse: om månadens inköp är totalt 399 euro, är bonusprocenten 2, men om inköpen är 400 euro, är Bonus 2,5 procent. Bonus räknas och betalas ut månaltligen enligt ditt eget handelslags bonustabell. Välj i tabellen här intill ditt eget handelslags bonustabell och se hur förändringar i bonusprocenten påverkar bonusbeloppet.

Från och med början av mars 2017 betalas Tankningsbonus på bränsle som köps på ABC-stationernas tankningsområde. Den ersätter den procentbaserade Bonusen. Tankningsbonus betalas på det antal liter som har tankats under månaden.  Läs mer >>

Bonus dubbelt upp

Ibland beviljar ett handelslag eller ett verksamhetsställe Bonus dubbelt upp för inköp gjorda under en kampanjperiod. Totalbeloppet av månadens inköp bestämmer också hur hög bonusprocenten är för de inköpen: om bonusprocenten för alla inköp är 4, beräknas Bonus dubbelt upp på den procenten, och blir alltså 8 %.

Betalas ut till huvudmedlemmen

Huvudmedlem i ett ägarkundshushåll är av familjemedlemmarna den till vilkens ägarkundsrelation S-Förmånskorten är anknutna. Familjens alla S-Förmånskort bidrar med inköpen till en gemensam pott som betalas ut till huvudmedlemmens konto i S-Banken senast den 10:e följande månad.

På vad får man inte Bonus?

Bonus är en förmån för privatpersoner, så därför får man inte Bonus för köp som betalas med företagskort eller för avtalsprissatta köp och köp som faktureras. Man får inte heller Bonus för köp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus spel. Klausulen om förbud mot prisgottgörelse (70 §) trädde i kraft 1.1.2017. Förbudet innebär att man inte längre får bevilja Bonus eller betalningssättsförmån för tobaksprodukter.

I de olika kedjorna finns det vissa specialvillkor för Bonus, som du kan läsa om i Reglerna för S-gruppens ägarkundssystem. Svar på de vanligaste frågorna om Bonus hittar du också på S-kanava under Ofta ställda frågor

Bonustabeller

Etelä-Karjalan osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1200 5,0 % 60,00 720,00 5,0
1000 4,5 % 45,00 540,00 4,5
800 4,0 % 32,00 384,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
1 1,0 % 0,01 0,12 1,0
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
HOK-Elanto
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1500 5,0 % 75,00 900,00 5,0
1250 4,5 % 56,25 675,00 4,5
1000 4,0 % 40,00 480,00 4,0
750 3,5 % 26,25 315,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Jukolan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Koillismaan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1200 5,0 % 60,00 720,00 5,0
1000 4,5 % 45,00 540,00 4,5
800 4,0 % 32,00 384,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
1 1,0 % 0,01 0,12 1,0
Kymen Seudun Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1200 5,0 % 60,00 720,00 5,0
1000 4,5 % 45,00 540,00 4,5
800 4,0 % 32,00 384,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa Arina
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa Hämeenmaa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1500 5,0 % 75,00 900,00 5,0
1250 4,5 % 56,25 675,00 4,5
1000 4,0 % 40,00 480,00 4,0
750 3,5 % 26,25 315,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa Keskimaa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa Keula
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa KPO
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
100 1,0 % 1,00 12,00 1,0
Osuuskauppa Maakunta
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa PeeÄssä
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Osuuskauppa Suur-Savo
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1200 5,0 % 60,00 720,00 5,0
1000 4,5 % 45,00 540,00 4,5
800 4,0 % 32,00 384,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
1 1,0 % 0,01 0,12 1,0
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1500 5,0 % 75,00 900,00 5,0
1250 4,5 % 56,25 675,00 4,5
1000 4,0 % 40,00 480,00 4,0
750 3,5 % 26,25 315,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Pirkanmaan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1200 5,0 % 60,00 720,00 5,0
1000 4,5 % 45,00 540,00 4,5
800 4,0 % 32,00 384,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Satakunnan Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
1500 5,0 % 75,00 900,00 5,0
1250 4,5 % 56,25 675,00 4,5
1000 4,0 % 40,00 480,00 4,0
750 3,5 % 26,25 315,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0
Turun Osuuskauppa
HUSHÅLLETS BONUSINKÖP PER MÅNAD MINST (€) BONUS­PROCENT BONUS PER MÅNAD MINST (€) BONUS PER ÅR MINST (€) TANKNINGSBONUS cent/L
900 5,0 % 45,00 540,00 5,0
800 4,5 % 36,00 432,00 4,5
700 4,0 % 28,00 336,00 4,0
600 3,5 % 21,00 252,00 3,5
500 3,0 % 15,00 180,00 3,0
400 2,5 % 10,00 120,00 2,5
300 2,0 % 6,00 72,00 2,0
200 1,5 % 3,00 36,00 1,5
50 1,0 % 0,50 6,00 1,0

 

Custom CSS