Ofta ställda frågor

Hur tar jag i bruk Sokos Hotels-applikationen? Hur loggar jag in i applikationen?

Vad är S-användarkontot? Och hur tar jag det i bruk?

Jag kan inte logga in i webbtjänsten. Bekräftelsekoden jag har angett fungerar inte. Var kan jag beställa en ny bekräftelsekod?

Hur loggar jag in i Mitt S-Card?

Vad är tjänsten Mina köp?

Varför visas i tjänsten Mina köp endast köpuppgifter för ett år?

Kan jag se hur stor del av mina köp som är inhemska i Mina köp?
Varför är vissa namn på produktgrupper och produktnamn otydliga i Mina köp? Till exempel kan en produkts namn vara skrivet med enbart versaler eller så framgår inte produktens tillverkare av produktnamnet.
Varför krävs stark autentisering för aktivering av Mina köp?

Visas köp som gjorts i alla S-gruppens kedjor i Mina köp?

Kan man se familjemedlemmarnas inköpsuppgifter i Mina köp -tjänsten? 

Kan jag förhindra att köpuppgifter per produkt samlas in?

Jag har upphört med papperskvitton, men skulle ändå vela ha papperskvitto på ett enskilt köp. Hur går jag till väga?

Hur kommer de elektroniska garantikvittona till garantikvittotjänsten? Måste jag göra någonting?

Vad är garantikvittotjänsten egentligen? 

Hur ska jag anmäla mig som panelist i Ässäraati?

Hur vet jag att meddelandet kommer från S-gruppen?

Jag har fått ett falskt meddelande som utger sig för att komma från S-gruppen. Vad ska jag göra?

Vilka falska meddelanden känner ni till från varumärken som ingår i S-gruppen?

Vad är Tankningsbonus och hur samlar man den?

På vilka bränslen får man Tankningsbonus?

Hur syns ägarkundens Tankningsbonus?

Var ser jag min bonussituation?

När började man samla Tankningsbonus?

Påverkar mina inköp i S-gruppens andra verksamhetsställen storleken av min Tankningsbonus?

Påverkar mina bränsleköp storleken av min Bonus för inköpen i S-gruppens andra verksamhetsställen?

Får företag Tankningsbonus?

Hur kan jag veta hur många cent per liter jag får som Tankningsbonus?

Varför har handelslagen olika bonustabeller? 

Vilka betalningssätt kan man använda på S-gruppens verksamhetsställen?

Använder S-gruppen kontaktlös betalning?

Kan jag registrera Bonus med S-Förmånskortet genom kontaktlös avläsning och betala köpet med ett annat betalkort?

Kan man använda mobilbetalning inom S-gruppen?

På vilka verksamhetsställen kan man betala med lunchsedlar eller andra lunchförmåner som arbetsgivaren tillhandahåller?

Från och med början av år 2017 betalar man inte längre Bonus för tobaksprodukter. Varför?

Hur kontrollerar jag bonusuppgifterna i S-Förmånskortsterminalen?

På vilket sätt kan jag följa upp mitt bonussaldo?

S-mobil meddelar om nya elektroniska kassakvitton med telefonens meddelandefunktion. Hur kan man stänga av meddelandena?

Vad ska jag göra, om elektronisk kassa- eller garantikvittot inte har lagrats i det arkivet trots att det borde ha gjort det?

Försvinner kvittona, om man tar tjänsten Elektroniskt kassakvitto ur bruk? Vad händer om man tar tjänsten i bruk på nytt?

Kan man skicka ett elektroniskt kassakvitto från S-mobil t.ex. per e-post?

Belastar kvittona i S-mobil telefonens minneskapacitet?

Kan man ladda ned data från kassakvittona i kassakvittoarkivet i maskinläsbart format för att t.ex. följa upp familjens matutgifter?

Hur länge sparas elektroniska kassakvittona i arkivet?

Hur kan man kolla sina elektroniska kassa- och garantikvitton?

Ser man i kvittoarkivet alla ägarkundhushållets kassakvitton?

Hur snabbt lagras kvittot i det elektroniska kassakvittoarkivet?

Kan man avlägsna enskilda kvitton från det elektroniska kassakvittoarkivet?

För vilka köp får man kvitton som lagras i det elektroniska kassakvittoarkivet?

Förutsätter tjänsten Elektroniskt kassakvitto att jag betalar mina köp med S-Förmånskortet?

Vilken är skillnaden mellan papperslöst handlande och elektroniskt kassakvittoarkiv?

Hur kan jag ta Elektroniskt kassakvitto i bruk?

Vad betyder Mobilbonus?

Hur kan jag ta mobilbonus i bruk?

Vid vilka verksamhetsställen kan man använda Mobilbonus?

Måste jag öppna appen S-mobil för att mobilbonus ska registreras?

Hur kan jag veta att mobilregistreringen av Bonus lyckades?

Jag har aktiverat kontaktlös betalning med telefonen; kan jag trots det registrera Bonus med samma telefon?

Varför erbjuds tjänsten Mobilbonus endast för Androidtelefoner?

Hur ser jag om jag har tillgång till Mobilbonus?

På vad får man Bonus hos Silmäasema?

I vilka kundregister lagras uppgifterna man ger vid anslutning sig som ägarkund?

Varför frågar man efter uppgifter om nationalitet, beskattningsland och födelseland, då man ansluter sig på webben?

Jag har redan ett konto i S-Banken – öppnar man mig ett nytt konto då jag ansluter mig som ägarkund i webben?

Ska den som ansluter sig på webben betala insats?

Vem kan ansluta sig som ägarkund på webben?

Varför är mitt nya S-Förmånskort försett med LokalTapiolas logotyp?

Vad beror det på att jag inte har fått Bonus på mina försäkringspremier trots att jag har registrerat min ägarkundsrelation hos LokalTapiola?

Hur samlar man Bonus med försäkringspremier och när betalas den ut? När ska försäkringspremierna vara betalda för att de ska bidra till följande månads bonusköp?

Vad ska jag göra för att få Bonus på premierna för LokalTapiolas försäkringar?

På vilka försäkringar kan jag få Bonus?

Ser jag på ert registerutdrag alla uppgifter om mig som finns i S-gruppen?

Vad ska jag göra, om jag upptäcker fel i mina kunduppgifter?

När och var kan jag kolla att alla inköp är medräknade i summan av månadens bonusköp?

På vilka tjänster får man Bonus hos Oral? Hur samlas Bonus?

Vad innebär det att vara ägarkund?

Hur kan jag bli ägarkund?

Vad är insatsen och varför ska den betalas?

Vem får Bonus?

Hur ska jag göra om jag vill bli ägarkund i ett annat handelslag?

Vilka uppgifter samlar S-gruppen om mig och mina inköp?

Till vad används uppgifterna som samlas in om ägarkunderna?

Vilken nytta har jag av att mina kunduppgifter samlas in?

Var får jag information om vilka uppgifter om mig det finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister?

Hur kan jag förhindra att marknadsföringsmaterial skickas till mig?

Var kan jag underhålla mina kontaktuppgifter och mina marknadsföringstillstånd?

Till vem ska jag meddela min nya adress/mitt nya namn?

Varför har min adressinformation inte uppdaterats efter adressändring?

Vad är Oma S-kanava?

Vad är S-koden och hur kan jag få den?

Var kan jag använda S-koden?

Jag har glömt användarnamnet/lösenordet för S-koden. Kan jag skapa en ny S-kod i stället för den som jag har glömt?

Kan jag byta användarnamn och lösenord för S-koden?

Vad är Identifieringstjänsten för ägarkunder och var kan jag använda den?

Var hittar jag mitt medlemsnummer eller kundnummer?

Vad är kundkoden och var hittar jag den?

Vad är S-Förmånskortsterminalen?

Vad är Bonus?

Var kan jag få Bonus?

Hur betalas Bonus ut och hur kan jag använda det?

Vad betyder Bonus dubbelt upp?

Samlas Bonus vid köp av S-gruppens presentkort?

Varför får man inte Bonus på flaskreturer?

Hur får jag ett S-Förmånskort åt mig själv eller för familjemedlem?

Vilka egenskaper kan ett S-Förmånskort ha?

Vad kan man göra med S-Förmånskortet?

Ändringar i ägarkundshushållet – hur tar jag bort en medlem med parallellkort från mitt hushåll eller hur lämnar jag själv hushållet?

Hur länge är S-Förmånskortet giltigt?

Vad skall jag göra, om jag förlorar mitt S-Förmånskort?

Hur kan jag få ett eget S-Förmånskort när jag tidigare har samlat Bonus för någon annan? 

Vad kostar S-Förmånskort?

Kan jag betala inköp med ett S-Förmånskort-kontantkort?  

Hur får jag ett nytt S-Förmånskort i stället för ett förkommet/skadat kort?

Hur får man Bonus med S-Förmånskortet?

Vad betyder betalningssättsförmån?

Hur kan jag få betalningssättsförmån då jag vill spara min Bonus?

För vilka produkter kan jag få ett elektroniskt garantikvitto?

Fungerar garantikvittotjänsten i S-gruppens alla verksamhetsställen?

Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Saunalahti m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför? 

Varför ser jag inte information om garantikvitton för produkter som mina familjemedlemmar har köpt i garantikvittotjänsten?

Hur kan man sammanföra köpinformation med kunduppgifter?

Går jag miste om mina garantikvittouppgifter, om jag avslutar ägarkundsrelationen eller flyttar från ägarkundshushållet?

Kommer den elektroniska garantikvittoinformationen att försvinna helt, om jag tar bort ett garantikvitto från tjänsten eller helt avslutar garantikvittotjänsten?

Vad är S-Konto och vem kan öppna det?

Medför S-Kontot utgifter för kunden?

Var kan jag se kontotransaktionerna på mitt S-Konto och kontots saldo?

Säljer man mina adressuppgifter till andra företag?

Man skickade en undersökningsenkät till min e-postadress trots att jag inte har tillåtit marknadsföring till min e-post. Varför?

Var verkar S-Banken?

Kan man ta ut pengar ur bankautomater med S-Förmånskortet?

Var kan jag kontrollera hur stor Bonus jag har samlat på försäkringar?

Vem kan ta garantikvittotjänsten i bruk och var?

Varför betalas Bonus endast ut på konto i S-Banken?

Vem kan få ett S-Businesskort?

Var kan jag ansöka om ett S-Business-kort?

Vi vill skaffa Elisa Saunalahti-abonnemang till hela familjen och samla Bonus. Hur ska vi göra?

Jag har skaffat ett Elisa Saunalahti-abonnemang som ger Bonus men ändå inte fått någon Bonus. Vad beror det på?

När kan jag registrera ett Elisa Saunalahti-abonnemang i bonussystemet och börja samla Bonus?

För vad får man inte Bonus hos Elisa?

Jag har redan ett Saunalahti-abonnemang, hur byter jag det till ett Elisa Saunalahti 4G-abonnemang som ger Bonus? 

Varför får man inte Bonus på alla Saunalahti-abonnemang?

Kan vem som helst få Bonus på Elisa Saunalahti 4G-abonnemang?

För vad får man Bonus med Elisa Saunalahti-abonnemang?

Var kan jag använda S-Förmånskortsterminalen?