Vi vill skaffa Elisa Saunalahti-abonnemang till hela familjen och samla Bonus. Hur ska vi göra?

Länkar

Ni ska beställa Elisa Saunalahti 4G-abonnemang som ger Bonus till alla familjemedlemmar. Vid beställning av abonnemang ska ägarkunden eller en person som hör till ägarkundshushållet meddela sitt personliga medlems-/kundnummer till Elisa. Genom att uppge medlems-/kundnumret ger man samtidigt sitt samtycke till att betalningsuppgifterna överförs till S-gruppens ägarkunds- och kundregister för beräkning av Bonus. Föräldrar kan beställa abonnemang i sitt eget namn (avtalspart) och ange t.ex. ett minderårigt barn som användare av abonnemanget. I uppgifterna om användaren är det bäst att alltid även uppge användarens personbeteckning för att t.ex. meddelanden, förmåner och erbjudanden inte ska skickas till ett telefonnummer som används av ett minderårigt barn.