Jag har skaffat ett Elisa Saunalahti-abonnemang som ger Bonus men ändå inte fått någon Bonus. Vad beror det på?

Länkar

En betald faktura visas med fördröjning i bonuskalkylen. I regel överförs de betalda telefonavgifterna till bonuskalkylen för nästa månad.  Om du har betalat fakturan för ditt abonnemang i slutet av månaden, men ändå senast på förfallodagen, har betalningen inte hunnit räknas med i bonuskalkylen för den månaden utan det sker först i kalkylen för nästa månad. Faktureringsperioden anges på varje faktura.

Har du betalat fakturan för ditt abonnemang som ger Bonus senast på förfallodagen? Du får Bonus om du betalar fakturan senast på förfallodagen.  En annan möjlig orsak kan vara att ditt medlemsnummer inte har registrerats korrekt, varvid Bonus inte går till rätt person. Du kan kontrollera ditt medlemsnummer på fakturan eller i OmaElisa. 

Vid behov kan du även kontakta Elisas kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på https://elisa.fi/asiakaspalvelu/yhteystiedot/