För vad får man inte Bonus hos Elisa?

Länkar

Med abonnemangen får man inte Bonus på samtal till servicenummer, servicetextmeddelanden, samtal/videosamtal som rings utomlands, textmeddelanden/multimediemeddelanden som skickas utomlands och användning av mobildata utomlands. 

Man får inte heller Bonus på månadsavgifterna för mobila enheter.