Kan vem som helst få Bonus på Elisa Saunalahti 4G-abonnemang?

Länkar

Bonus ges till privatkunder som har ingått ett Saunalahti-abonnemangsavtal och som är ägarkunder eller hör till ett ägarkundshushåll. För att få Bonus ska ägarkunden eller medlemmen i ägarkundshushållet meddela sitt personliga medlems-/kundnummer till Elisa. Genom att uppge medlems-/kundnumret ger man samtidigt sitt samtycke till att betalningsuppgifterna överförs till handelslaget för beräkning av Bonus. Det medlems-/kundnummer som har uppgetts för samlande av Bonus och det antal köp som berättigar till Bonus anges i regel på fakturan.