Medför S-Kontot utgifter för kunden?

Länkar

Ägarkunder och alla andra personer i ägarkundshushåll betalar varken månads- eller årsavgifter för S-Kontot. S-Bankens servicetariff hittar du på S-Bankens webbplats.