Vad är S-Konto och vem kan öppna det?

Länkar

S-Kontot är ett brukskonto i S-Banken. Som ägarkund kan du definiera S-Kontot som inbetalningskonto för förmåner, och då betalas de ägarkundsförmåner som betalas kontant, t.ex. Bonus, Tankningsbonus och betalningssättförmånen, till det kontot. Man kan debitera kontot med inköp som genomförs med ett S-Förmånskort med debitegenskap, och man kan använda kontot på webbanken och i S-mobil.

Ägarkunden och alla andra personer i ägarkundshushåll betalar varken månads- eller årsavgifter för S-Kontot. Samma person kan ha flera S-Konton. Man kan också ge andra personer dispositionsrätt till ett S-Konto. Ägarkunden och alla andra personer i ägarkundshushållet kan öppna S-Konton. S-Konton som innehas av minderåriga ska öppnas av dessas intressebevakare. Mer information om S-Kontot hittar du på S-Bankens webbplats.