Hur får man Bonus med S-Förmånskortet?

Länkar

Du samlar Bonus då du läser kortet i en betalterminal eller räcker kortet till kassapersonen då du betalar. Inköpet bokförs som bonusköp på kortet.

För att få Bonus på S-gruppens webbutiker ska du registrera dig på webbutiken och lägga ägarkundsuppgifterna till dina kunduppgifter i webbutiken i Identifikationstjänsten för ägarkunder. Du kan identifiera dig vid registreringen eller senare, som inloggad, i sektionen Egna uppgifter.

För att få Bonus av fakturerande samarbetspartner, t.ex. försäkringar från LokalTapiola eller telefon- och bredbandsabonnemang från Elisa/Saunalahti, ska du anmäla ditt medlems- eller kundnummer till tjänsteleverantören enligt dennes anvisningar.