Vad kan man göra med S-Förmånskortet?

Länkar

S-Förmånskortet är tecknet på att du är ägarkund och nyckeln till ägarkundsförmånerna. Med S-Förmånskortet kan du samla Bonus för inköp på S-gruppens och våra samarbetspartners verksamhetsställen. Du får också en betalningssättsförmån med S-Förmånskortet, då du betalar med kortet på S-gruppens egna verksamhetsställen i Finland. Med S-Förmånskortet får du också mångahanda prisförmåner i bl.a. restauranger, kaféer och varuhus.

Utom förmånskort är S-Förmånskortet också ett mångsidigt betalningsmedel. Som ägarkund eller person som tillhör ett ägarkundshushåll får du Visaegenskapen till S-Förmånskortet utan att betala någon månads- eller årsavgift; kortet är då enligt ditt eget val knutet till ett bankkonto och/eller ett kreditkonto. Med S-Förmånskortet Visa kan du betala inköp över hela världen i affärer godkända av Visa och ta ut pengar, i hemlandet vid bankautomater, i utlandet vid automater markerade med Visaemblemet. Med ett S-Förmånskort anknutet till ett S-Konto kan du ta ut kontanter också vid kassan i S-gruppens butiker.

Man kan använda S-Förmånskortsterminaler med S-Förmånskortet. S-Förmånskortsterminalen är en liten apparat som ser ut som en betalterminal och som är avsedd för ägarkunder; det finns sådana på många av S-gruppens verksamhetsställen. Vid S-Förmånskortsterminalen kan du t.ex. kolla summan av ägarkundshushålls bonusköp under den innevarande månaden.