Vad är Bonus?

Länkar

Bonus är den viktigaste ägarkundsförmånen. Den är en köpåterbäring, som betalas till ägarkunder för privata inköp i deras hushåll. Man får Bonus för inköp vid S-gruppens och dess samarbetspartners samtliga verksamhetsställen oberoende av i vilket handelslag man är ägarkund. Bonus beräknas på hela ägarkundshushållets sammanlagda månatliga inköp enligt bonustabellen som tillämpas i ägarkundens eget handelslag. Den Bonus som har samlats betalas månatligen ut på huvudmedlemmens konto i S-Banken, eller förs till insatsen, om denna inte är till fullo betald.