Vad är Oma S-kanava?

Länkar

Oma S-kanava är en tjänst, en inloggad kunds personliga S-kanava. Där kan du följa med hur du ackumulerar förmåner, t.ex. Bonus, och hålla din kundrelation uppdaterad. Oma S-kanava betjänar alla medlemmar i ägarkundshushållet med individuellt innehåll.

  • På ingångssidan till Oma S-kanava ser du en sammanställning av de aktuella ägarkundsförmånerna.
  • I sektionen Delta och påverka kan du anmäla dig till kundpaneler som intresserar dig och se resultaten av panelenkäterna.
  • I sektionen Bonus och inköp ser du information som anknyter till Bonus, betalningssättsförmånen och andra förmåner som utbetalas kontant. Här finns också elektroniska kassakvitton och garantikvitton.
  • I sektionen Egna uppgifter kan du administrera din egen kundrelation bl.a. genom att uppdatera kontaktuppgifterna och anmäl familjemedlemmar till ditt ägarkundshushåll. Här kan du också se uppgifterna om dig som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.
  • I sektionen Kommunikation kan du beställa nyhetsbrev som intresserar dig.

Läs mer om Oma S-kanava

Eftersom Oma S-kanava är en personlig tjänst, förutsätter den inloggning. Du kan logga in på tjänsten med din S-kod eller med S-Bankens webbankskoder. Du kan också gå till Oma S-kanava via S-Bankens webbank utan att logga in separat. Av datasäkerhetsskäl ska du alltid logga in med bankkoderna för att kunna komma åt dina uppgifter i registret.

S-koden är personlig. Den består av ett användarnamn och ett lösenord som du själv kan bestämma. Du kan skapa S-koden på webben då du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på Yhteishyvä.fi och på abcasemat.fi. Om du vill koppla ditt ägarkundskap till din S-kod krävs det stark autentisering i samband med att du skapar S-koden. Med hjälp av stark autentisering kan vi koppla din digitala kundrelation till dina uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. För stark autentisering behöver du webbankskoder eller mobilcertifikat. För identifikation kan du använda bankkoder från följande banker: S-Banken, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP-Pohjola, POP, Sparbanken och Ålandsbanken. Mer information om aktivering av mobilcertifikat får du av din telefonoperatör.