Varför betalas Bonus endast ut på konto i S-Banken?

Länkar

Enligt beslut av handelslagets styrelse ska förmåner som betalas ut i pengar betalas via S-gruppens eget finansieringsinstitut. Varje ägarkund måste ha ett konto i S-Banken för att kunna tillgodogöra sig Bonus och de andra förmånerna som betalas ut i pengar. För alla nyanslutna ägarkunder öppnas ett konto i S-Banken. Utan konto kan man inte få någon Bonus eller andra förmånerna som betalas ut i pengar.

Att Bonus betalas in på ett konto i S-Banken är bekvämt och praktiskt också för ägarkunden: Bonus som betalas in på kontot blir inte gammal och växer med ränta på kontot. Ägarkunden betalar varken års- eller månadsavgifter för kontot i S-Banken.

 

Varför kan inte Bonus styras till ett konto i någon annan bank än S-Banken?

Utbetalning av Bonus och andra förmåner som betalas i pengar till konton i ett penninginstitut som ägs av S-gruppen är ur handelslagets synpunkt det klart förmånligaste sättet att betala ut de förmåner som tillkommer ägarkunderna. Inom S-gruppen strävar man alltid till så kostnadseffektiva lösningar som möjligt med syftet att maximera ägarkundens nytta av verksamheten. Att styra utbetalningen av Bonus till konton i andra banker skulle förutsätta ändringar i systemen och därmed förorsaka kostnader.