Vem får Bonus?

Länkar

Personmedlemmar i handelslaget får Bonus för sitt hushålls privata inköp. Företagsmedlemmar får inte Bonus.

Som ägarkund får du Bonus, dvs. köpåterbäring, på S-gruppens och dess samarbetspartners verksamhetsställen. Ditt inköp bokförs som bonusköp varje gång du räcker ditt S-Förmånskort till kassan då du betalar. Det lönar sig att skaffa de andra familjemedlemmarna S-Förmånskort: då bidrar alla inköp i ägarkundshushållet till de gemensamma bonusköpen. Bonus för hela familjens inköp under månaden betalas ut till ditt S-Konto senast den tionde dagen påföljande månad.

Inköp som faktureras eller prissätts enligt avtal räknas inte som bonusköp. Undantag från den regeln är samarbetspartner som enbart fakturerar sina tjänster, t.ex. Elisa/Saunalahti, försäkringar från LokalTapiola och lokala elbolag. Betalningar till dessa bokförs som bonusköp då ägarkunden har meddelat sitt medlems-/kundnummer till tjänsteproducenten enligt dennes anvisningar.

Se närmare under Specialvillkor för Bonus.