Vad betyder Bonus dubbelt upp?

Länkar

Ibland kan du som ägarkund få Bonus dubbelt upp vid vissa verksamhetsställen. Det innebär att du får Bonus beräknad enligt dubbel bonusprocent för inköp som du har gjort under kampanjperioden vid verksamhetsställen som deltar i kampanjen. Inköpen bokförs som sådana i bonusköpen, men Bonus betalas alltså ut som dubbel.

Bonusprocentens storlek bestäms på basis av summan av ägarkundshushållets samtliga bonusköp på S-gruppens eller dess samarbetspartners verksamhetsställen. Om bonusprocenten för månadens totala inköp är 3 %, får du alltså 6 % Bonus för inköp gjorda under kampanjperioden vid verksamhetsställen som beviljar Bonus dubbelt upp.

Tankningsbonus beviljas inte dubbelt upp.