Vad är S-Förmånskortsterminalen?

Länkar

S-Förmånskortsterminalen är en liten apparat som ser ut som en betalterminal och som är avsedd för ägarkunder. Det finns S-Förmånskortsterminaler på många av S-gruppens verksamhetsställen, ofta nära infodisken eller broschyrstället. Kolla in var finns närmaste S-Förmånskortsterminalen här.

Vid S-Förmånskortsterminalen kan du kolla summan av dina bonusköp under den innevarande månaden. Uppgiften om ett bonusköp kan ofta ses redan dagen efter köpet. Om du har ett personligt konto för inbetalning av förmåner, kan du på S-Förmånskortsterminalen också se kontots saldo och de fem senaste transaktionerna på kontot. På S-Förmånskortsterminaler kan endast kontoinnehavaren se kontouppgifterna.

För att kunna använda S-Förmånskortsterminaler behöver du utom S-Förmånskortet din kundkod. Kundkoden är en personlig, fyrsiffrig kod. Du kan se din kundkod i Oma S-kanava.