Var kan jag använda S-koden?

Länkar

Med S-koden loggar du in på t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på Yhteishyvä.fi och på abcasemat.fi.


S-koden ersätter inte S-Bankens bankkoder i tjänster som förutsätter s.k. stark identifiering. Du behöver S-Bankens bankkoder också i fortsättningen då du använder S-Bankens webbank, webbetalning och identifieringstjänst på S-Banken samt identifieringstjänsten för ägarkunder.