Vad är S-koden och hur kan jag få den?

Länkar

S-koden är ett sätt att identifiera sig i S-gruppens webbtjänster och den kopplas till användarens digitala kundrelation. S-koden är personlig och består av ett användarnamn och lösenord som användaren själv väljer.

Inloggning med S-kod motsvarar svag autentisering, den ersätter inte inloggning i tjänster som kräver stark autentisering. Webbankskoder behövs fortsättningsvis vid ärendehantering och i tjänster som kräver stark autentisering, t.ex. i S-Bankens tjänster.

Du kan skapa en S-kod när du loggar in i S-gruppens webbtjänster: t.ex. på Oma S-kanava, på Sokos-, Prisma- och Kodin Terra-webbbutiker, på ABC-mobil, på sokoshotels.fi, på Yhteishyvä.fi och på abcasemat.fi.

Om du vill koppla ditt ägarkundskap till din S-kod krävs det stark autentisering i samband med att du skapar S-koden. Med hjälp av stark autentisering kan vi koppla din digitala kundrelation till dina uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. För stark autentisering behöver du webbankskoder eller mobilcertifikat. Mobilcertifikat är en tjänst som ansluts till telefonens SIM-kort och fungerar som ett elektroniskt identitetsbevis. Mer information om aktivering av mobilcertifikat får du av din telefonoperatör.