Säljer man mina adressuppgifter till andra företag?

Länkar

S-gruppen överlåter inte uppgifter ur registret. Samarbetspartnernas marknadsföring till ägarkunderna genomförs också i samråd med S-gruppen så, att registeruppgifter inte överlåts till samarbetspartnerna.