Till vad används uppgifterna som samlas in om ägarkunderna?

Länkar

Ägarkundsdata (grunduppgifterna om ägarkunden, uppgifterna om köphistoria) används för beräkning av Bonus, betalningssättsförmånen och återbäring av överskott, för hantering av medlemsadministration, allokering av kommunikation samt för utveckling av utbudet av förmåner och av verksamhetsnätet.

Som hjälpmedel vid riktandet av kommunikation används bl.a. inköpdata samt uppgifter som kunden har gett på sitt ägarkundsavtal eller senare.