Var får jag information om vilka uppgifter om mig det finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister?

Länkar

Du har en på lagen om personuppgifter grundad rätt att granska dina egna uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Enklast kan du bekanta dig med uppgifterna om dig själv i registret genom att logga in på Oma S-kanava under fliken Egna uppgifter / Kontrollera dina registeruppgifter.  Där ser du t.o.m. uppgifterna om Bonus och betalningssättsförmånen. På Oma S-kanava kan du också beställa en rapport över de köpuppgifter som sparats på produkt- och/eller produktgruppsnivå.

Du kan också beställa ett registerutdrag med dina personuppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister genom att anhålla om ett registerutdrag med ett formulär som finns på www.s-kanava.fi/registerutdrag.

Registerbeskrivning