Vad innebär det att vara ägarkund?

Länkar

Ägarkunden är mer än en stamkund. Varje ägarkund har placerat en lika stor insats i handelslagets kapital, vilket innebär att ägarkunderna äger handelslaget tillsammans. Ägarkunden är alltså samtidigt både ägare i sitt handelslag och dess kund. Handelslagen i S-gruppen erbjuder sina ägare många tjänster och förmåner, t.ex. Bonus. Intäkterna från affärsverksamheten används till förmån för ägarkunderna i form av förbättringar i tjänsteutbudet och förmåner för ägarkunder.

Du ansluter dig som ägarkund genom att fylla i ägarkundsavtalet och betala 100 euro insatsen till handelslaget. Om man inte betalar den i handelslagets stadgar föreskrivna insatsen till fullo då man ansluter sig som medlem, kan man delbetala andelsavgiften (minst 20 euro) och samla ihop den resterande delen med Bonus eller betala den separat inom den i handelslagets stadgar fastslagna tiden (oftast 24 månader).

Insatsen är ägarkundens placering i handelslagets eget kapital. Vid avgång från handelslaget återbördas insatsen till ägarkunden på det i stadgarna föreskrivna sättet. Ägarkunden är berättigad till ägarkundförmåner. Handelslagets styrelse beslutar om vilka ägarkundförmåner som gäller vid varje tidpunkt.

Anslut dig som ägarkund