Vad är S-användarkontot? Och hur tar jag det i bruk?

Länkar
S-användarkontot används inom hela S-gruppen. Med användarkontot kan du logga in i Sokos Hotels webbtjänst och mobilapp. Med samma kod kan du även logga in i S-gruppens övriga webbtjänster. S-användarkontot är alltid personligt. 
 
Du kan skapa ett S-användarkonto när du loggar in i en webbtjänst.