Vad är tjänsten Mina köp?

Länkar

I tjänsten Mina köp ser du på produktgrupps- och produktnivå vad, var och när du har köpt under det innevarande året. Köpuppgifterna visas per produktgrupp, såsom ost, grönsaker, öl, färsk fisk, choklad osv. Tjänsten Mina köp är riktad till ägarkunder. Tjänsten lanseras inledningsvis med begränsade funktioner och begränsade köpuppgifter. Mina köp -tjänsten hittar du i Oma S-kanava.