Varför visas i tjänsten Mina köp endast köpuppgifter för ett år?

Länkar
Visualiseringarna i Mina köp fungerar bäst för en ett år lång uppföljningsperiod och i detta skede visas därför enbart köpuppgifter för ett års tid i tjänsten. I ägarkunds- och kundregistret samlas information om köp under två års tid. Ett omfattande sammandrag över uppgifterna som samlas i registret hittar du i avsnittet Kontrollera dina registeruppgifter i Oma S-kanava