Kan jag se hur stor del av mina köp som är inhemska i Mina köp?
Länkar
För tillfället är detta inte möjligt. Den nuvarande versionen av Mina köp innehåller inte vyer av vilka det framgår om köpen är inhemska eller inte eller vilket ursprungslandet är. Vi strävar efter att utveckla funktioner av detta slag i framtiden och utvidga funktionerna i Mina köp med exempelvis information om ursprungsland.