Varför är vissa namn på produktgrupper och produktnamn otydliga i Mina köp? Till exempel kan en produkts namn vara skrivet med enbart versaler eller så framgår inte produktens tillverkare av produktnamnet.
Länkar
Namnen på produktgrupperna i Mina köp uppdateras i framtiden. I den nuvarande versionen av tjänsten används gamla namn på produktgrupper och vissa av dem är lite otydliga. Produktinformationen beror i första hand på produktleverantören och ändras ständigt. Vi strävar efter att göra produktnamnen tydligare i Mina köp och även introducera bilder på produkterna för att göra det lättare att identifiera dem.