Varför krävs stark autentisering för aktivering av Mina köp?
Länkar
I Mina köp visas personliga köpuppgifter. Därför är det vår skyldighet i egenskap av tjänsteleverantör att säkerställa din identitet före aktivering av tjänsten. Samtidigt kan du som kund lita på att dina uppgifter är i säkert förvar.