Visas köp som gjorts i alla S-gruppens kedjor i Mina köp?

Länkar
I det inledande skedet visas i tjänsten dina köp på Prisma, S-market, Sale, Sokos, Alepa och Kodin Terra. Köp inom övriga kedjor och i webbutiker (t.ex. ABC, Sokos, Sokos Emotion) introduceras stegvis i tjänsten.
 
Uppgifter om köp på hotell och restauranger samt hos våra samarbetspartner samlas in i S-gruppens ägarkunds- och kundregister enbart på kvittots slutsummanivå. Därför kommer de inte att läggas ut i tjänsten Mina köp.