Ändringar i ägarkundshushållet – hur tar jag bort en medlem med parallellkort från mitt hushåll eller hur lämnar jag själv hushållet?

Länkar

Som huvudmedlem i din ägarkundshushåll kan du radera personen från ditt hushåll på Oma S-kanava. Du bör meddela den person vars parallellkort har raderats från hushållet om att rätten till S-Förmånskort och andra ägarkundsförmåner inte längre gäller.

Som medlem i ett ägarkundshushåll kan du själv lämna ägarkundshushållet på Oma S-kanava eller genom att ringa S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må-fr kl. 8-20 (0,084 €/min).

 

Obs! Radering från ägarkundshushåll innebär inte att S-Bankens produkter och tjänster slutar automatiskt, men ägarkundsförmånerna från dem upphör. Eventuella dispositionsrätt till kontot och kort med betalningsegenskap skall sägas upp separat. Mera information från S-Banken.