Varför har min adressinformation inte uppdaterats efter adressändring?

Länkar

Adressinformationen uppdateras i princip automatiskt från Befolkningsdatasystemet. Förutsatt du inte har förbjudit utlämnande av kontaktinformation, vilket gör det omöjligt att hämta informationen. Kontrollera hos magistraten att du inte har förbjudit utlämnande av uppgifter.