Jag har betalat en faktura från en samarbetspartner (LokalTapiola, Saunalahti m.m.) i tid, och ändå syns inte Bonus. Varför? 

Länkar

Vi får i regel bonusuppgifterna av våra samarbetspartner en gång i månaden strax före månadsslutet, och därefter registreras de i köptransaktionerna. Våra samarbetspartner följer egna scheman för hur Bonus hänförs till olika månader. Exempelvis sådana LokalTapiola-premier som registrerats senast den 20 i månaden hänförs i regel till den aktuella månaden, och premier som registrerats efter detta beaktas i köpen för nästa månad i slutet av månaden. Köp hos Saunalahti registreras hos oss 1–2 månader i efterskott.