Kan jag förhindra att köpuppgifter per produkt samlas in?

Länkar

Ja, du kan förbjuda att specificerade köpuppgifter utnyttjas, i Egna uppgifter/Uppdatera dina kunduppgifter på Oma S-kanava. Då används köpuppgifter på kvittots slutsummanivå.

Du kan dock samla in Bonus även om du förbjuder utnyttjande av specificerade köpuppgifter.