Vad på elräkningen för Bonusel ger Bonus?

Länkar

• Bonus får du på den momsbelagda andelen av den elförsäljning som du har betalat. För elförsäljningen betalas Bonus på den använda elen och grundavgifterna, när kunden tecknar ett Bonusel-avtal med Vanda Energi. Övriga avtalsalternativ ger inte Bonus. 

• Bonus betalas till huvudmedlemmen i kundägarhushåll. 

• Elöverföringsavgifter ger inte Bonus.  

• Obs! Av de produkter som säljs i dag är det endast Bonusel som ger Bonus. Om kunden har ett befintligt avtal om elförsäljning med Vanda Energi Ab och hon vill kontrollera om avtalet ger Bonus, ombes kunden kontakta Vanda Energi Ab:s kundtjänst. 

• Kundtjänsten betjänar på numret 09 829 0225 och via Chatten på sidan www.bonussahko.fi vardagar 8–20 och lördagar 10–16.