Hur produceras Bonuselen?

Länkar

Bonuselen är till 100 % förnybar vattenkraft med små utsläpp och ursprungsgarantierna köps från den nordiska elmarknaden. Elens ursprung verifieras i enlighet med det europeiska Guarantee of Origin-ursprungsgarantisystemet. Vanda Energi äger vattenkraft i Finland och Norge. Av vår elproduktion tillverkades cirka 39 procent med vattenkraft 2016.